SUBVENCIÓNS | Subvencións dirixidas a Asociacións de Nais e Pais de Alumnos para a realización de actividades de apoio educativo

Por Resolución da Alcaldía de 7 de febreiro aprobouse convocatoria e as Bases específicas que rexerán a concesión de subvencións do concello de Muros, en réxime de concorrencia competitiva, a Asociacións de Nais e Pais de Alumnos para a realización de actividades de apoio educativo no concello de Muros, no ano 2022; publicadas no BOP número 29/2022, de 11 de febreiro.

Convocatoria

Bases xerais