Concello de Muros
Concello de Muros
Concello de Muros
portada3
Esteiro
barcos
barcos
previous arrow
next arrow

Actualidade

BANDO | COVID-19

Mª Inés Monteagudo Romero, como alcaldesa – presidenta do Concello de Muros, en base ás atribucións que me confire a Lei, FAGO SABER Que como consecuencia das extraordinarias circunstancias provocada polo COVID-19 e seguindo as recomendacións…