MERCADO DE ABASTOS | BASES REGULADORAS CAMPAÑA “VEN E PROBA”

Bases e convocatoria para o outorgamento de autorizacións temporais de ocupación de dominio público no mercado de abastos do Concello de Muros para a temporada estival na campaña denominada “Ven e proba” 2024.

Prazo presentación de solicitudes: 8 días naturais contados a partir do día hoxe (18/6/2024)