INFORMACIÓN | Medidas de emprego Galicia para minimizar o impacto da COVID-19

Aviso importante: Lembre que, como medida para favorecer ás persoas demandantes de emprego e evitar desprazamentos, a renovación da demanda non será necesaria ata a partir do día 31 de decembro de 2020.

Preguntas frecuentes demandantes Covid-19