ENTROIDO | Bases reguladoras do concurso de comparsas organizado polo Concello de Muros no Entroido de 2024.

BASES REGULADORAS DO CONCURSO DE COMPARSAS ORGANIZADO POLO CONCELLO DE MUROS NO ENTROIDO DE 2024

Artigo 1. Finalidade e obxecto

Co obxectivo de promover unha das festividades populares máis relevantes da comarca, estas bases reguladoras buscan establecer o réxime de concesión de premios para o Concurso de Comparsas organizado polo Concello de Muros durante o domingo de Entroido no ano de 2024.

Artigo 2. Solicitantes/beneficiarios

Permitirase a participación de todas as entidades, grupos de persoas (mínimo de 5) e individuos interesados que cumpran cos seguintes requisitos:

· Entidades: Deberán estar legalmente constituídas e presentar a súa solicitude de participación no lugar e prazo establecidos nestas bases, así como achegar a documentación requirida.

· Grupos non constituídos legalmente: Requirirase un acordo de constitución da agrupación, o DNI das persoas integrantes, a súa solicitude de participación presentada no prazo e forma establecidos e a documentación necesaria.

· Persoas a nivel individual: Deberán proporcionar o DNI da persoa interesada, presentar a súa solicitude de participación no prazo e forma establecidos e achegar a documentación requirida.

Artigo 3. Condicións

Establécense tres categorías, segundo o número de participantes:

· Individual: de 1 ou 2 persoas

· Grupos: de 5 a 14 persoas

· Comparsas: a partir de 15 persoas.

Os beneficiarios que resulten premiados deberán cumprir os requisitos e as obrigas establecidas nos artigos 13 e 14.c da Lei de subvencións

+ INFO BOP: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2024/01/17/2024_0000000263.pdf