EMPREGO | lista definitiva de admitidos e excluidos, convocatoria do primeiro exame e constitución do tribunal de selección de peóns/as albaneis, PEL-CONCELLOS 2021

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E CONVOCATORIA DA REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO DE PEÓNS ALBANEIS, PEL CONCELLOS 2021 DO CONCELLO DE MUROS

Por Resolución da alcaldía núm. 260/2021 de 5 de marzo, adoptouse o seguinte acordo,

“Vista a Resolución da Alcaldía núm. 146/2021 de 4 de febreiro pola que se aprobaron bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación de A Coruña dentro do programa pel/concellos 2021, publicada no Bop nº 27 de 10 de febreiro de 2021

Vista a resolución da alcaldía núm. 223/2021 de 26 de febreiro pola que se aproba a lista provisional de admitidos e excluídos para participar en dito proceso selectivo

Vistas as reclamacións presentadas a dita lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e finalizado o prazo de presentación de reclamacións á mesma, e de conformidade co previsto nas bases da convocatoria

RESOLVO

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de admitidos e excluídos na convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa de peóns albaneis para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipal, anualidade 2021, e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación de A Coruña dentro do programa pel/concellos 2021.

ADMITIDOS

APELIDOS E NOMEDNI
BFM***8361**
CGM***5829**
CRM***1658**
CUR***8525**
EFJ***9160**
FCM***5214**
FFA***6381**
FGJ***3273**
FMX***6919**
FRM***0043**
FTJ***3785**
GLA***2868**
LGJ***6095**
LJM***2914**
LLA***6881**
LTJ***8897**
MCJ***5085**
MPA***0648**
PAA***1674**
PGM***8250**
PRJ***1449**
RAJ***3828**
RLJ***9112**
ROD***3913**
RRJ***1870**
SCP***0544**
VRJ***0989**

EXCLUIDOS

APELIDOS E NOMEDNICausa Exclusión
BNO***3145**1
KNM***6136**2

Motivos de Exclusión.

1Non acreditar pertencer a algún dos colectivos do punto 4 e) das bases
2Non acredita estar en desemprego no momento de iniciar o proceso selectivo

SEGUNDO. Determinar a composición nominativa do Tribunal cualificador segundo o previsto no punto 7º das bases, que esta composto por:

Presidente: Joaquín José Barreiro Pais, suplente, César Pais Martínez
Secretario: José Manuel Mayo Priegue, suplente, Ángel Fernández Romero
Vogal: Enrique Carou Peón, suplente, Ramón Manuel Lago Lago
Josefa Fernández Fernández, suplente, Noelia Louro Louro María
Trinidad Fernández Caamaño, suplente, Eva Tajes Pérez

TERCEIRO. Establecer a reunión para a constitución do Tribunal cualificador o día 9 de marzo as 12:00 horas na casa do Concello

CUARTO.- Convocar aos/ás aspirantes a realización do primeiro exercicio do proceso selectivo o xoves, día 11 de marzo de 2021 ás 10:00 horas na antiga fabrica de Sel, sita na rúa Porteliña, nº 2 , Muros.

Os/as aspirantes deberán persoarse, provistos de DNI, bolígrafo e mascarilla.

Muros, na data da sinatura dixital A Alcaldesa

María Inés Monteagudo Romero


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close