EMPREGO | Proposta definitiva de contratación do persoal e da creación da bolsa de emprego para a limpeza de praias 2021

Proposta definitiva da contratación do persoal e da creación da bolsa de emprego para a limpeza de praias 2021

…………………………..


Corrección do anuncio da acta do proceso de selección de limpeza de praias 2021

…………………………..


Publicación dos resultados do proceso selectivo do persoal para a limpeza de praias 2021

…………………………..


Publicación da lista provisional de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo limpeza de praias 2021

…………………………..


CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DE PRAIAS 2021, FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA MA100/2021 E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL