EMPREGO | Convocatoria de proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal de limpeza de praias 2023

Por Resolución desta Alcaldía núm. 372/2023 de 24 de abril, aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal para o servizo de limpeza de praias, 2023, e que se financiará pola Deputación da Coruña dentro do programa MA100/2023, e que se transcriben a continuación:

BASES DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DE PRAIAS 2023 QUE FINANCIARÁ A DEPUTACIÓN DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA MA100/2023

1.- Obxecto

Ten por obxecto esta convocatoria a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal para o servizo de limpeza de praias, anualidade 2023, mediante calquera das modalidades de contratación previstas no Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba el Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

A xornada será completa ou parcial segundo se estableza en función das necesidades. A xornada máxima non excederá de 37,5 horas semanais, de luns a domingo cos descansos que establece a lexislación aplicable.

2.- Características do posto

Área de subscrición: Obras

Denominación do posto: Peón de limpeza de praias

Modalidade contractual: Calquera das previstas no RD 32/2021

Grupo: V

Xornada: A xornada laboral será igual ou superior ao 75% da xornada ordinaria

Titulación: Polas funcións a realizar, non se precisa estar en posesión de ningunha titulación.

Cometido funcional: As funcións a desenvolver consisten nas tarefas de limpeza de praias e limpeza medioambiental. Así mesmo, realizarán aquelas outras tarefas que lle poidan ser encomendadas polos órganos municipais e polo seu superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias do servizo.

3.- Sistema de selección

O sistema de selección será de concurso-oposición, que se valorará de acordo co baremo establecido no punto 8 destas bases.


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close