DEPORTES | Subvencións a clubs deportivos e entidades sen ánimo de lucro; e, bolsas para deportistas | 2022

Convocatoria específica para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de subvencións a clubs deportivos do Concello de Muros, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico, e a entidades, sen ánimo de lucro para a realización de actividades de fomento da actividade física.

Convocatoria: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/08/22/2022_0000005108.html

Prazo de presentación: ata o 22/09/2022


Convocatoria específica para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de bolsas para deportistas do Concello de Muros para o ano 2022

Convocatoria: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/08/22/2022_0000005107.html

Prazo de presentación: ata o 03/10/2022