DEPORTES | Comisión de valoración das axudas deportivas municipais para o ano 2020

A Concelleiro de Deportes, Juan Manuel Martínez Martínez, convoca aos seguintes membros para a comisión de valoración das subvencións a clubs deportivos do Concello de Muros, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico, e a entidades, sen ánimo de lucro para realización de actividades de fomento da actividade física para o ano 2020:

  • Concelleiro de Deportes ou persoa na que delegue Juan Manuel Martínez Martínez
  • Un/ha técnico/a do departamento de Deportes ou persoa na que delegue David Pastoriza Fernández
  • Unha persoa do departamento de Asuntos Económicos ou persoa na que delegue Noelia Louro Louro
  • Secretaria municipal ou persoa na que delegue María Ofir Aboy García

Día: 26 de novembro de 2020
Hora: 13.30 h
Lugar: salón de plenos do Concello de Muros