PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORE

BIOMASA

CONCELLO

PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS​

REDE SECUNDARIA DE FAIXAS DE XESTIÓN DA BIOMASA PERIMETRAL AO SOLO URBANO, NÚCLEO RURAL E URBANIZABLE, E RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS

ESTEIRO

Esteiro. Plano 1
Esteiro. Plano 2

MUROS

Muros. Plano

SESTAIO

Sestaio. Plano

ABELLEIRA

Sestaio. Plano

TAL

Tal. Plano

TOREA

Torea. Plano 1
Torea. Plano 2

SERRES

Serres. Plano 1
Serres. Plano 2

LOURO

Louro. Plano 1

Na actualizade non hai fincas que xestionar