BANDO | Novas medidas pola COVID-19 (17.02.2021)

María Inés Monteagudo Romero, como alcaldesa-presidenta do Concello de Muros, en base ás atribucións que me confire a lei  FAGO SABER:

Que no Decreto 26/2021 da Presidencia da Xunta de Galicia e na Orde do 15 de febreiro da Consellería de Sanidade, á vista do indicado nos informes da Dirección Xeral de Saúde Pública, e as recomendacións do comité clínico, adóptanse as seguintes medidas, que terán efectos dende as 00:00 h do día 17 de febreiro ata as 00:00 h do día 3 de marzo:

-Mantéñense as restricións en canto á mobilidade (o territorio do propio concello), limitación de grupos (convivintes), e liberdade de circulación (limitada entre as 22:00 h e as 06:00 h), coas excepcións contempladas na norma.

Comercio retallista e actividades de servizos profesionais abertos ao público, que non formen parte de centros ou parques comerciais, non poderán superar o 50% do aforo. O horario de peche establécese ás 21:30 h, agás que teñan fixado un horario inferior. Deberá manterse a distancia de seguridade  interpersoal e uso da máscara. Deberán prestar servizo preferente a maiores de 65 anos, debidamente sinalizado.

-Reanúdase a celebración do mercado semanal, co 50% dos postos.

-Actividade deportiva e competicións federadas e adestramentos: a práctica da actividade física e deportiva non federada só poderá realizarse ao aire libre de forma individual ou con persoas convivintes e coa utilización de máscara. A actividade deportiva federada axustarase aos correspondentes protocolos Fisicovid-Dxtgalego aprobados. Reapertura de instalacións deportivas nas que se celebren adestramentos de ámbito federado, cos vestiarios ou zonas de ducha ao 30% da capacidade máxima permitida, procedendo á limpeza e desinfección despois de cada uso e ao final da xornada.

-Continúan pechados os parques infantís, ximnasio, pavillóns, recintos deportivos, pista de pádel e piscina.

Bibliotecas, arquivos, museos e salas de exposicións, monumentos e outros equipamentos culturais: reapertura da sala de exposicións de Sel, Casa da Cultura, bibliotecas municipais e aula CEMIT cos horarios habituais e 30% do aforo. Este límite de ocupación será aplicable tamén á realización de actividades culturais nestes espazos e cun máximo de ata catro persoas nas actividades de grupos, excluído o/a monitor/a.

Hostalaría e restauración: unicamente se permite o servizo para recoller no establecemento (ata as 21:30 h) ou a entrega no domicilio (ata as 00:00 h).

-Restablécese, a partir das 00:00 h do día 22 de febreiro, a actividade lectiva presencial na ESMU e os ensaios na NASMO, excepto as clases que impliquen a utilización de instrumentos de vento e/ou exercicios de canto, que continuarán de forma telemática.

Muros, 16 de febreiro de 2021

A alcaldesa

M. Inés Monteagudo Romero


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close