ANUNCIO | Resolución provisional de concesión das axudas para a reactivación económica e social do Concello de Muros, PEL-REACTIVA

ANUNCIO

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN DAS AXUDAS PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DO CONCELLO DE MUROS, PEL-REACTIVA.

Por Resolución da Alcaldía número 96/2021 de 26 de xaneiro, aprobouse a concesión provisional das seguintes axudas para a reactivación económica e social do Concello de Muros PEL-REACTIVA.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/02/01/2021_0000000593.html

Programa PEL-Reactiva está financiado pola Deputación da Coruña