ANUNCIO | Lista definitiva de persoas admitidas e convocatoria do primeiro exame do proceso selectivo de persoal de axuda no fogar, SAF 2020

Anuncio da lista definitiva de persoas admitidas e convocatoria do primeiro exame do proceso selectivo de persoal de axuda no fogar, SAF.