ANUNCIO | Correccion erros da lista provisional de admitidos e do Proceso selectivo dun técnico para a atención do centro de Interpretación do patrimonio marítimo na conserveira de Sel

Por resolución da alcaldía núm 984/2020 de 3 de setembro de 2020, adoptouse o seguinte acordo,

Advertido un erro na lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/ha técnico/a para a atención do centro de interpretación do patrimonio marítimo na conserveira de Sel aprobada por Resolución da alcaldía núm. 973/2020 de 31 de agosto,