ANUNCIO | Resultado do segundo exercicio, fase de concurso e proposta de contratación do proceso selectivo dun técnico/a para o centro de interpretación do patrimonio marítimo de Sel

Anuncio do resultado do segundo exercicio, fase de concurso e proposta de contratación do proceso selectivo dun/dunha técnico/a para o centro de interpretación do patrimonio marítimo de Sel.