AGADER 2020-2021 | Plan de mellora de camiños municipais

FEADER: Europa inviste no rural

PROXECTO: MELLORA DO CAMIÑO DE MATOBELLO. SERRES
PROMOTOR: CONCELLO DE MUROS
INVESTIMENTO: 58.267,14 €
IMPORTE DA AXUDA: 31.385,00 €

Media 4.3 do PDR de Galicia 2014-2020. Plan marco de mellora de camiños minicipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021