Inicio
Principal
Castellano
 

Benvida

 Saudo
 Situación
 Como chegar?
Dep. Cultura
 Cultura
 Deporte
 Educación
Historia
 Vila histórica
 Casco histórico
 Escudo
Monumentos
 Petroglifos
 Igrexas
 Capelas
 Convento
 Muiño Mareas
 Patrimonio
Natureza
 Riqueza natural
 Praias
 Monte Louro
 Illa Creba
Axenda
 Empresas
Contacto
 
Urbanismo
 

DOCUMENTACIÓN

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MUROS

NORMATIVA URBANÍSTICA. Descargar

PLANOS DE ORDENACIÓN. TOMO 1. Descargar

PLANOS DE ORDENACIÓN. TOMO 2. Descargar

IMPRESOS

01. LICENZA PARA REFORMAS EN EDIFICACIÓN

02. SOLICITUDE DE CONSULTA URBANÍSTICA PREVIA

03. LICENZA PARA ACTIVIDADE CLASIFICADA CON NECESIDADE DA AVALIACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL

04. LICENZA PARA ACTIVIDADE CLASIFICADA EXCEPTUADA DA AVALIACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL

05. LICENZA PARA ACTIVIDADE INOCUA OU BAIXA INCIDENCIA AMBIENTAL

06. LICENZA PARA PRIMEIRA OCUPACIÓN EDIFICACIÓN

07. LICENZA PARA OBRA MAIOR DE NOVA CONSTRUCIÓN

08. SOLICITUDE DE ACTA DE ALIÑACIÓN E RASANTE PARA LICENZA EDIFICACIÓN

09. LICENZA PARA OBRA MENOR

10. SOLICITUDE DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA

 

urbanismo

Concello de Muros - Curro da Plaza s/n - Muros - A Coruña - Tel. 981 826 050