cultura_cabecera

Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)

CULTURA

Cultura

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN XUVENIL (OMIX)

A Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) é unha estrutura informativa de carácter municipal que presta servizos de información á mocidade do Concello de Muros. Leva funcionando dende o ano 1995 e sitúase no Centro Cultural e Xuvenil de Muros.

Obxectivos

  • Informar e orientar sobre todos aqueles temas de interese xuvenil.
  • Incentivar a participación da mocidade na súa realidade social.
  • Establecer canles de participación entre as entidades públicas e a mocidade.
  • Favorecer a igualdade de oportunidades a través do acceso igualitario e autónomo á información e recursos.
  • Descentralizar os servizos de información xuvenil para achegarse aos destinatarios colaborando con axentes sociais (centros educativos, asociacións, outras administracións…)

Actuacións

  • Información e asesoramento á persoas usuarias demandantes.
  • Emisión do Carné Xove.
  • Recompilación de información que poida resultar de interese para a xuventude.

Consultas ou servizos

  • Emisión do Carné Xove.
  • Información e subscrición en campamentos e viaxes.
  • Información de estudos e formación.
  • Información de ofertas de emprego.
  • Información e asesoramento en petición de bolsas e axudas.
  • Información de programas xuvenís.