OBRADOIRO DE EMPREGO | Lista de puntuacións provisionais da fase de entrevista para selección do persoal directivo, docente e de apoio do obradoiro de emprego Fonte das Forcadas.

Lista de puntuacións provisionais da fase de entrevista para selección do persoal directivo, docente e de apoio do obradoiro de emprego Fonte das Forcadas.