O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratar mediante a modalidade de contrato menor de servizos, a organización e dinamización do mercado mariñeiro tradicional das Xornadas de Cultura Mariñeira “Muros Mira ao Mar” 2024.

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratar mediante a modalidade de contrato menor de servizos, a organización e dinamización do mercado mariñeiro tradicional das Xornadas de Cultura Mariñeira “Muros Mira ao Mar” 2024.

Prazo: Do 11 ao 29 de marzo

Anuncio: 

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/93b9fff3f3a57ef348bbe3787048700204b0230a