NASMO. NAVE DE SERVIZOS Á MOCIDADE

NASMO

Deportes

SALA NASMO. NAVE DE SERVIZOS Á MOCIDADE

A Sala Nasmo é unha instalación municipal situada no termo municipal de Serres, na que se desenvolven diversas actuacións enmarcadas nos ámbitos culturais e tecnolóxicos.

O local conta con dous espazos diferenciados

No primeiro andar hai dúas salas de ensaio e unha sala de gravación totalmente equipadas, nas que ofrecemos un servizo gratuíto ás bandas do concello:

   • Asistencia técnica nos ensaios
   • Colaboración con entidades locais
   • Gravación de discos
   • Publicidade das bandas
   • Produción das cancións e proxectos
   • Concertos en vivo
   • Mantemento dos equipos
   • Asesoramento
   • Deseños e cartelaría
   • Publicidade

E no segundo andar:

   • Unha aula multimedia con 7 equipos con conexión a Internet e fotocopiadora.
   • E unha aula multidisciplinar para a impartición de cursos.