PROTOCOLO COVID | Reapertura das instalacións deportivas do Concello de Muros

Medidas de prevención e proceso de solicitude das instalacións municipais por parte de entidades e clubs deportivos.