Inicio
Galego
Principal
 

Benvida

 Saudo
 Situación
 Como chegar?
Dep. Cultura
 Cultura
 Deporte
 Educación
Historia
 Vila histórica
 Casco histórico
 Escudo
Monumentos
 Petroglifos
 Igrexas
 Capelas
 Convento
 Muiño Mareas
 Patrimonio
Natureza
 Riqueza natural
 Praias
 Monte Louro
 Illa Creba
Axenda
Contacto

Axenda - Telefonos

CONCELLO 981826050 - 981826304
POLICÍA LOCAL 981827276 - 609111934
GARDA CIVIL 981826013
CENTRO CULTURAL 981762294
PAVILLÓN POLIDEPORTIVO 981762152
CORREOS 981762051
CENTRO DE SAUDE MUROS 981867616
OFICINA DE INFORMACIÓN XUVENIL 981762313
TAXIS-MUROS 981826306 - 981826227 
CAPITANÍA DE PORTOS 981826005
CASA DO MAR 981826162
CONCELLERÍA DE SERVIZOS SOCIAIS 981762465
PISCINA MUNICIPAL 981826966

Concello de Muros - Curro da Plaza s/n - Muros - A Coruña - Tel. 981 826 050