Inicio
Galego
Principal
 

Benvida

 Saudo
 Situación
 Como chegar?
Dep. Cultura
 Cultura
 Deporte
 Educación
Historia
 Vila histórica
 Casco histórico
 Escudo
Monumentos
 Petroglifos
 Igrexas
 Capelas
 Convento
 Muiño Mareas
 Patrimonio
Natureza
 Riqueza natural
 Praias
 Monte Louro
 Illa Creba
Axenda
Contacto

Benvida - Situación

O concello de Muros está situado no extremo norte da ría de Muros e Noia, a máis setentrional das Rías Baixas. O seu enclave privilexiado e a riqueza histórica da vila convérteno nun dous municipios galegos con maiores potencialidades de explotación turística. Está integrado por sete parroquias: Abelleira, Esteiro, Louro, Muros, Serres, Tal e Torea.

A unidade natural máis importante é a propia ría, amplo espacio caracterizado pola interpenetración de terra e mar, onde contrasta a parte norte, máis quebrada, e a meridional máis aberta e de formas máis suaves.

O conxunto da ría aparece flanqueado por fortes cumes que alcanzan alturas de ata 500 m. e que, con pronunciadas pendentes, van a chegar ata o mar. A altura máis elevada do municipio está non Alto de Mendoña (581 m.) na parroquia de Torea. O río máis longo é o Rateira (9 kms.) pero é o río Maior o que concentra un maior caudal, o que contribúe á formación dun prolongado estuario na súa desembocadura. O extenso e recortado litoral que se desprega ó longo de 25 kms., está salpicado de enseadas delimitadas por pequenas formacións rochosas, onde destaca o monte Louro.

O clima de Muros é propio do dominio oceánico hiperhúmedo anque, debido á orientación ó sur dominante e á protección dos ventos polas serras que o delimitan, permite a suavidade de certos rasgos climáticos. A concentración de precipitacións non outono-inverno e o descenso non verán é patente, tanto que incluso nalgún se chega a falar de aridez estival e déficit hídrico, vinculado á dificultade de reter a auga por parte do substrato areoso. O Padrón Municipal de Habitantes de 1996 contabiliza un total de 11.065 efectivos no concello de Muros, dos que 2.879 corresponden á parroquia onde se sitúa o núcleo urbano, o que confirma un crecemento poboacional xeneralizado dende 1960.

O porto de Muros, o máis importante do seu distrito pesqueiro, é a base sobre a que se cimentou o crecemento desta vila, e contabiliza un total de 160 unidades de diferentes tipoloxías de embarcacións acollendo a máis de 400 traballadores. Na súa lonxa non só se comercializan as capturas do seu propio porto senón tamén as dos portos de Lira e O Pindo. As especies máis comúns que desembarcan neste porto de Muros son as típicas da pesca do arrastre (polbo, lirio, cigala...).

Concello de Muros - Curro da Plaza s/n - Muros - A Coruña - Tel. 981 826 050