Inicio
Galego
Principal
 

Benvida

 Saudo
 Situación
 Como chegar?
Dep. Cultura
 Cultura
 Deporte
 Educación
Historia
 Vila histórica
 Casco histórico
 Escudo
Monumentos
 Petroglifos
 Igrexas
 Capelas
 Convento
 Muiño Mareas
 Patrimonio
Natureza
 Riqueza natural
 Praias
 Monte Louro
 Illa Creba
Axenda
Contacto

Historia - Escudo

Escudo actual

O escudo de Muros conserva os emblemas de Castela e León como recordo da súa dependencia dos soberanos de aqueles reinos; as dúas vieiras, que acompañan a unha carabela, refírense á súa dependencia compostelá. A carabela fai alusión á participación dos navíos locaies na conquista de Málaga en 1.487.

Un importante suceso relacionado co mundo do mar no que estivo implicada a poboación deste lugar e que lle fixo merecedora do título Moi Humanitaria foi o afundimento en augas muradanas, o día 28 de outubro do ano 1905, do buque de guerra da Armada Española Cardenal Cisneros. Os habitantes do pobo fixéronse merecedores de tal distinción feita non ano 1906 polo rei Alfonso XIII, non só por salvar de morrer afogados ós máis de cincocentos homes que formaban parte da tripulación, senón tamén por acogellelos durante varios días solidariamente nas súas casas. A este novo título hai que engadir o de Moi Nobre e Moi Leal que xa lle fora concedido non ano 1612.

Escudo antiguo

No documento de 1298 no que a vila pasa, por donación real de Fernando IV, ó señorío da Igrexa Compostelavese o blasón cun castelo de ouro con tres torres do mesmo metal, e apoiándose nel, á dereita, un león rampante de ouro, todo inscrito nun rombo.

Concello de Muros - Curro da Plaza s/n - Muros - A Coruña - Tel. 981 826 050