ENQUISA | II Plan de Igualdade municipal contra a violencia de xénero (PIM)

Estimada veciñanza:

O Concello de Muros está a iniciar, coa colaboración e asesoría técnica de SENES CIT SL, o proceso de elaboración do II Plan de Igualdade municipal contra a violencia de xénero (PIM).

A elaboración dun Plan de Igualdade municipal contra a violencia de xénero é un proceso participativo que precisa das achegas, suxestións e opinións de todas as persoas implicadas. Tratando de realizar tanto unha diagnose de xénero, como un documento real que sirva de base para a verdadeira transformación social da sociedade que contribúa de maneira efectiva á mellora da calidade de vida das mulleres e homes de Muros optimizando así os recursos existentes.

Neste marco de colaboración, as opinións da cidadanía de Muros son de gran importancia, por este motivo, solicitamos a vosa colaboración nesta fase de diagnose a través do cumprimento dunha enquisa que servirá como punto de partida para a realización da mesma e que se deberá ter enviada antes do día 15 de maio de 2022.

Podes acceder á enquisa premendo no seguinte enlace:

 http://senescit.es/estudios/index.php?sid=76453&lang=gl

Agradecendo de antemán a túa colaboración, recibe un afectuoso saúdo.

Dna. Inés Monteagudo
Alcaldesa do Concello de Muros