EMPREGO | Formación en “Limpeza de espazos abertos e instalacións industriais”

Dentro do Plan de Emprego Local da Deputación da Coruña está previsto impartir a formación “LIMPEZA DE ESPAZOS ABERTOS E INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS”.

A formación teórico-práctica realizarase nas instalacións que oferta a empresa adxudicataria:

 • Zona Norte: Cerceda
 • Zona sur: Muros

Este itinerario irá acompañado obrigatoriamente de formación transversal en materia de igualdade de oportunidades, formación en idiomas e fomento da utilización das novas tecnoloxías da información e  comunicación. Tamén se inclúen 80 horas de prácticas en empresas e 60 horas de formación en Prevención de Riscos Laborais. A data de inicio, prevista para mediados do mes de marzo, será comunicada ao longo do proceso de selección.

REQUISITOS DO ALUMNADO:

 • Ter entre 16 e 30 anos de idade.
 • Estar inscritos/as nalgunha das Oficina de Emprego  da provincia da Coruña.
 • Estar empadroado/a en algún dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia.
 • Estar rexistrado/a no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil: https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 • Ficha de Solicitude completamente cumprimentada e asinada.
 • Ficha de historial cumprimentado e asinado da persoa candidata e CV formativo e profesional.
 • DNI por ámbalas dúas caras.
 • Tarxeta ou documento que acredite o número de Afiliación á Seguridade Social.
 • Certificado/volante actualizado de empadroamento.
 • Tarxeta de demanda de emprego debidamente actualizada (non se considerarán as tarxetas de demanda de mellora de emprego).
 • Documento que acredite a inscrición no rexistro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (Acceso a zona persoal na plataforma de Garantía Xuvenil e descarga no apartado de “notificacións” do documento, en formato “pdf”, que acredita que a persoa solicitante está rexistrada e é beneficiaria do sistema).

LUGAR E PRAZO DE INSCRICIÓN: Para máis información e formalizar as inscricións deberán contactar coa orientadora laboral do Concello de Muros (atención presencial no concello de Muros os luns e martes). O prazo de inscrición remata o martes 2 de marzo ás 14.00 h.