EMPREGO | Proposta definitiva contratación de socorristas 2021

Proposta definitiva contratación socorristas 2021

……………………………


Publicación da proposta de elaboración bolsa de traballo socorristas acuáticos 2021

……………………………


Publicación da relación de persoas candidatas e data de realización do 1º exercicio

……………………………


BASES E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN BASE Á SUBVENCIÓN SOLICITADA PARA O FOMENTO DO EMPREGO E MELLORA DA EMPREGABILIDADE, FINANCIADO POLA XUNTA DE GALICIA DENTRO DO PROGRAMA TR351A2021

Publicación das bases e convocatoria de socorristas 2021