CAMPAMENTOS |  Anuncio do resultado do sorteo da adxudicación extraordinaria das prazas para a segunda quincena de agosto en Esteiro.

No sorteo das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución da Alcaldía núm. 932/2022 de 1 de agosto para a adxudicación de prazas no Campamento municipal Muros Verán 2022 realizado o 8 de agosto de 2022 acordouse:

Aprobar o sorteo das prazas do Campamento municipal Muros Verán 2022 como se establece no anexo I.

ANEXO I SORTEO DAS PRAZAS CAMPAMENTO MUNICIPAL MUROS VERÁN 2022 ESTEIRO
AGOSTO (2ª quincena)

CÓDIGOS ADMITIDOS

2022/CVE001
2022/CVE002
2022/CVE003
2022/CVE004
2022/CVE005
2022/CVE006
2022/CVE007

CÓDIGO RESERVA

2022/CVE008
2022/CVE009
2022/CVE010

ANUNCIO SORTEO ESTEIRO (PDF-119 kb )


Por resolución da alcaldía núm. 932/2022 do 1 de agosto , adoptouse o seguinte acordo

Primeiro.- Abrir un novo prazo de presentación de solicitudes de catro días hábiles dende a publicación do anuncio na sede electrónica, sede.muros.gal, para cubrir as vacantes que hai na segunda quincena de agosto en Esteiro na modalidade de campamentos de verán. Se as solicitudes superasen o número de prazas estas serán adxudicadas por sorteo que se celebrará ao dia seguinte de rematar o prazo de solicitudes.

Segundo. Publicar o presente acordo na sede electrónica e na páxina web do Concello de Muros, www.muros.gal.

A solicitude de inscrición realizarase a través do seguinte enlace

https://forms.gle/ctq52Ha2SxbkUpPQ6


CAMPAMENTOS | Sorteo para a adxudicación das prazas para o Campamento Municipal Muros Verán 2022

Sorteo para a adxudicación das prazas para o Campamento Municipal Muros Verán 2022

DATA: 21/06/2022
LUGAR: Salón de plenos do Concello de Muros
HORA DE COMEZO: 10.00 h
HORA DE REMATE: 10.30 h

ASISTENTES

Julia Quintero Santiago, psicóloga do CIM do Concello de Muros
Rosa María Monteagudo Rey, educadora familiar do Concello de Muros
David Pastoriza Fernández, monitor cultural do Concello de Muros
Graciela Castro Alvela, normalizadora do Concello de Muros (secretaria)

ORDE DO DÍA

1 Sorteo das solicitudes presentadas en prazo e orde segundo as bases do Campamento municipal Muros Verán 2022.

ACORDOS

1 Apróbase o sorteo das prazas do Campamento municipal Muros Verán 2022 como se establece no anexo I.


Sorteo para a adxudicación das prazas para o Campamento Municipal Muros Concilia Verán 2022

DATA: 14/06/2022
LUGAR: Salón de plenos do Concello de Muros
HORA DE COMEZO: 10.00 h
HORA DE REMATE: 10.30 h

ASISTENTES

Julia Quintero Santiago, psicóloga do CIM do Concello de Muros
Rosa María Monteagudo Rey, educadora familiar do Concello de Muros
David Pastoriza Fernández, monitor cultural do Concello de Muros
Graciela Castro Alvela, normalizadora do Concello de Muros (secretaria)

ORDE DO DÍA

1 Sorteo das solicitudes presentadas en prazo e orde segundo as bases do campamento municipal Muros Concilia Verán 2022.

ACORDOS

1 Apróbase o sorteo das prazas do campamento municipal Muros Concilia Verán 2022 como se establece no anexo I.


O prazo de solicitude de inscrición establécese do seguinte xeito:

 • Solicitude de inscrición: do 24 de maio ata as 14.00 h do 10 de xuño.
 • Sorteo no suposto de que o número de solicitudes supere ao número de prazas dispoñibles.

O sorteo será público e terá lugar no salón de plenos do concello.

Tipos de solicitude:

 • Poderá presentarse unha solicitude individual ou múltiple para o suposto de irmáns/ás.

Formulario Campamentos Concilia: https://forms.gle/4cDvAq4goXZKDWLy8

Fomulario Campamentos Verán: https://forms.gle/vN2zxg8mxEaJGXpN6


ENQUISA | II Plan de Igualdade municipal contra a violencia de xénero (PIM)

Estimada veciñanza:

O Concello de Muros está a iniciar, coa colaboración e asesoría técnica de SENES CIT SL, o proceso de elaboración do II Plan de Igualdade municipal contra a violencia de xénero (PIM).

A elaboración dun Plan de Igualdade municipal contra a violencia de xénero é un proceso participativo que precisa das achegas, suxestións e opinións de todas as persoas implicadas. Tratando de realizar tanto unha diagnose de xénero, como un documento real que sirva de base para a verdadeira transformación social da sociedade que contribúa de maneira efectiva á mellora da calidade de vida das mulleres e homes de Muros optimizando así os recursos existentes.

Neste marco de colaboración, as opinións da cidadanía de Muros son de gran importancia, por este motivo, solicitamos a vosa colaboración nesta fase de diagnose a través do cumprimento dunha enquisa que servirá como punto de partida para a realización da mesma e que se deberá ter enviada antes do día 15 de maio de 2022.

Podes acceder á enquisa premendo no seguinte enlace:

 http://senescit.es/estudios/index.php?sid=76453&lang=gl

Agradecendo de antemán a túa colaboración, recibe un afectuoso saúdo.

Dna. Inés Monteagudo
Alcaldesa do Concello de Muros


CAMPAMENTOS | Campamento Muros Concilia de Semana Santa | 2022

BASES XERAIS DE REGULACIÓN DO CAMPAMENTO MUROS CONCILIA DE SEMANA SANTA PARA O ANO 2022.

PRAZO DE SOLICITUDE

 • O prazo de solicitude de inscrición nos campamentos establécese do seguinte xeito:
  • Solicitude de inscrición: do 14 marzo ata ás 14.00 h do 31 de marzo (ambos incluídos).
  • Sorteo: 1 de abril (en presenza da Secretaría municipal no suposto de que o número de solicitudes supere ao número de prazas dispoñibles).
 • Para solicitar a inscrición nos campamentos de Semana Santa deberá cubrir o formulario específico de solicitude, só un formulario por familia:
 • A adxudicación pode ser:
  • Directa, no caso de que a demanda non supere o número de prazas dispoñibles.
  • Por sorteo, no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles. O sorteo será por familia.

Así mesmo, dará lugar a unha lista de espera.

 • Terán prioridade os/as nenos/as empadroados/as no Concello de Muros. No caso de que non se completaran as prazas, estas poderán ser ocupadas por nenos/as non empadroados/as no Concello de Muros.

IDADES E HORARIO

 • Idades
  • Nenas/os nadas/os nos anos: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 e 2010
 • Número máximo de nenos/as por lugar: 20
 • As datas establécense do seguinte xeito:
  • 11, 12 e 13 de abril 2022
 • Horario:
  • Entrada: entre as 9.00 e as 10.00 h
  • Saída: entre as 13.00 e as 14.00 h
 • Lugares:
  • Muros: pavillón de Miraflores
  • Esteiro: pavillón Xosé Lago
 • Información:
  • Servizos Sociais: 981 762 46

Bases xerais reguladoras para a participación no campamento Muros Concilia na Semana Santa 2022

Formulario: https://forms.gle/VZdSzF2YkpnAVUPT9


ANDAINA | PASOS POLA IGUALDADE

#8M | Dentro das actividades que o Concello de Muros programará polo 8 de marzo Día da Muller inclúese a Andaina “Pasos pola Igualdade” que terá lugar o domingo 6 de marzo.

A andaina percorrerá parte do Camiño de Santiago Ría de Muros-Noia e contará cunha ruta curta ata a Abelleira (9,4 km) e outra longa ata Esteiro (14,2 km) dende Muros.

O horario da saída será as 9.30 h dende o porto de Muros e haberá servizo de bus para o regreso.

O número de prazas limítase a 100 e xa podedes facer a vosa inscrición a través do seguinte enlace:

https://forms.gle/dg3KtoodsVKCKUN49


CAMPAMENTOS | Sorteo das prazas para os campamentos Muros Concilia Nadal 2021/22

SORTEO DAS PRAZAS PARA OS CAMPAMENTOS MUROS CONCILIA NADAL 2021/22.

DATA: 21/12/2021
LUGAR: Salón de plenos do Concello de Muros
HORA DE COMEZO: 12:00 h
HORA DE REMATE: 12.30 h

ORDE DO DÍA

Sorteo das solicitudes presentadas en prazo e orde segundo as bases dos campamentos Muros Concilia Nadal 2021/22.
A Concellería de Servizos Sociais e CIM xunto co departamento de Cultura e Deportes do Concello de Muros propón fomentar e facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral mediante a prestación dun servizo de calidade con persoal especializado para a realización de actividades e atencións dirixidas ás nenas e nenos durante o período de Nadal.

A través do Concilia Nadal, as nenas e nenos participantes aprenderán mediante diferentes actividades como mellorar e actuar para cambiar o seu contorno máis próximo dende o punto de vista persoal, ambiental, deportivo e social.

 • Datas: 27, 28, 29, 30 de decembro e 3, 4, e 5 de xaneiro
 • Prazo de solicitude: ata as 14.00 h do 17/12/2021

CAMPAMENTOS | Convocatoria e bases dos Campamentos de Verán e Campamentos Concilia Verán Muros 2021

Apertura do prazo de solicitude: do 11 ao 22 de xuño de 2021 (ambos incluídos)

Para solicitar a inscrición nos campamentos de verán deberá cubrir o formulario específico de solicitude incluído nesta publicación e presentalo do seguinte xeito:

 • No rexistro de entrada do Concello de Muros (Casa do Concello)
 • A través da sede electrónica do Concello de Muros: www.sede.muros.gal

IV CICLO | Camiños de coñecemento e experiencia

O IV Ciclo Universitario é o programa de formación específico para alumnos e alumnas maiores de 50 anos, con independencia do seu nivel educativo previo, para dar resposta á crecente formación que existe en Galicia entre persoas de idade avanzada.

Data de inscrición do 13 de abril o 11 de maio do 2021.
Prazas limitadas.

Lugar de celebración: Servizos Sociais
Lugar de inscrición:
Oficinas de Servizos Sociais. R/ Rosalía de Castro s/n
Teléfono:
981 762 465

Programa da formación

18/05/2021 16.30 – 18.00 h
Seminario: Marcial del Adalid y Gurrea (1826-1881). Un capítulo único da nosa Historia de Galicia e da nosa Historia da Música Clásica Galega.
Dra. Dona Laura Touriñán Morandeira, profesor do Programa Universitario de Maiores, IV CICLO da USC e investigadora da USC.

19/05/2021 16.30 – 18.00 h
Sesión práctica: Marcial del Adalid y Gurrea (1826-1881). Un capítulo único da nosa Historia de Galicia e da nosa Historia da Música Clásica Galega.
Dra. Dona Laura Touriñán Morandeira, profesor do Programa Universitario de Maiores, IV CICLO da USC e investigadora da USC.

20/05/2021 16.30 – 18.00 h
Seminario: Contribucións do ocio ao envellecemento activo.
Dna. Cristina Varela Portela, profesor da Facultade de Ciencias da Educación da USC.
D. Jesús García Álvarez, profesor da Facultade de Ciencias da Educación da USC

21/05/2021 16.30 – 18.00 h
Obradoiro práctico de análise do envellecemento activo a través do lecer.
Dna. Cristina Varela Portela, profesor da Facultade de Ciencias da Educación da USC.
D. Jesús García Álvarez, profesor da Facultade de Ciencias da Educación da USC.

24/05/2021 16.30 – 18.00 h
Seminario: O Gótico Mariñeiro.
D. Victoriano Nodar Fernández, Prof. Colaborador do Programa Universitario de Maiores, IV CICLO da USC.

25/05/2021 16.30 – 18.00 h
Visita ás igrexas de Santa María do Campo e Santa María do Camiño.
D. Victoriano Nodar Fernández, profesor colaborador do Programa Universitario de Maiores, IV CICLO da USC.

CAMPAMENTO DE CONCILIACIÓN DE SEMANA SANTA DO CONCELLO DE MUROS

 Obxecto: Aprobación das bases que regulan as actividades de conciliación Campamento urbano de Semana Santa do Concello de Muros.

RESOLVO:

 PRIMEIRO.- Aprobar as seguintes bases de selección para o campamento de conciliación de Semana Santa do concello de Muros.

BASES DE SELECCIÓN DO CAMPAMENTO DE CONCILIACIÓN DE SEMANA SANTA DO CONCELLO DE MUROS

ARTIGO 1.- Obxecto e ámbito de aplicación as presentes bases teñen como obxecto establecer os criterios de selección para a participación no campamento de conciliación de Semana Santa do Concello de Muros, que se desenvolverá durante os días 29,30, 31 de marzo e 5 de abril para os/as menores do municipio.

Este campamento de Semana Santa ten a finalidade de facilitar unha alternativa de ocio para as nenas e nenos promovendo así a conciliación familiar durante o período de Semana Santa.

As actividades que se desenvolverán terán carácter lúdico: manualidades, obradoiros de refugallo, actividades deportivas…

ARTIGO 2.- Persoas destinatarias

O campamento urbano de Semana Santa está destinado a nenos e nenas entre os anos 2009 e 2017, ámbolos dous incluídos.

ARTIGO 3.- Lugar e período de realización

O campamento desenvolverase no antiga fábrica de Sel os días 29, 30, 31 de marzo e 5 de abril. O horario será de 10:00 a 13:30 horas.

ARTIGO 4.- Numero de prazas ofertadas

a) O campamento de conciliación de Semana Santa oferta 8 prazas para os nenos e nenas que cumpran os requisitos de admisión.

ARTIGO 5.- Prazo de solicitude

A presentación de solicitudes realizarase os días 25 e 26 de marzo.


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close