FORMACIÓN | Como podo levar a cabo a transformación dixital da miña empresa? Xestión do cambio para a dixitalización.

Programa e contido da xornada (PREME AQUÍ PARA VER O PROGRAMA)

TÍTULO DA XORNADA:

Como podo levar a cabo a transformación dixital da miña empresa? Xestión do cambio para a dixitalización.

DATA E LUGAR

DÍA: 30 de marzo de 2023
HORA: De 17:00 a 19:00 h
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aula de informática (CEMIT) da Casa da Cultura (Rúa Miraflores, s/n. Muros)

BREVE DESCRICIÓN:

Esta xornada ten como obxectivo aprender a xestionar a implementación dos procesos de transformación dixital con éxito, e coñecer os seus beneficios e impacto no negocio. Á hora de levar a cabo un proceso de transformación dixital faise necesario implementar unha estratexia para xestionar os aspectos relacionados coas persoas e a organización e así lograr os resultados desexados, é dicir, fomentar a adaptación das persoas dunha organización cara a novas formas de traballo, de tal maneira que o impacto sobre a produtividade sexa mínimo.

OBXECTIVOS:

Coñecer os aspectos claves para que a transformación dixital da empresa supoña un éxito dentro da organización, e o deseño de estratexias para a xestión do cambio na organización ante a implementación dun proceso de transformación dixital

A QUEN VAI DIRIXIDA?

Persoas emprendedoras Persoas autónomas
Pemes, Micropemes e Empresas do territorio

CONTIDO/AXENDA DA XORNADA:

17:00 – 17:05 | Presentación.
17:05 – 18:00 | Como podo levar a cabo a transformación dixital da miña empresa?
A xestión do cambio na organización para o éxito nos procesos de transformación dixital na empresa.
18:00 – 19:00 | Sesión de consultas e resolución de dúbidas.

MODALIDADE: Presencial
PONENTE: Pablo López

PREME AQUÍ PARA VER O PROGRAMA


DELOA | Acción formativa sobre “Emprendemento sostible de proxectos culturais e artísticos no rural”

Programa Coworking “EMPRENDEMENTO SOSTIBLE DE PROXECTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NO RURAL”, Padrón.

Espazo coworking froito da colaboración entre EOI e a Fundación Paideia Galiza que conta co cofinanciamento do Fondo Social Europeo, a EOI e a Fundación Paideia Galiza.

Formar a persoas, colectivos e emprendedores/as de proxectos culturais e artísticos no rural que queiran mellorar a xestión da acción cultural no rural, así como definir o plan de negocio, márketing e comunicación dos seus proxectos, facendo fincapé no coñecemento do tecido institucional-legal e financeiro.

Ofrecerá o coñecemento e análise de experiencias exitosas de emprendemento cultural rural, de man de profesionais recoñecidos na xestión cultural.

O obxectivo é formar a persoas interesadas en adquirir coñecementos específicos para poder emprender o seu proxecto profesional, así como en requisitos legais e fiscais para o seu desenvolvemento.

O coworking contará con espazos adecuados para a formación grupal e individual: aulas dotadas das infraestruturas necesarias e servizos para poder facilitar aos proxectos culturais e artísticos seleccionados o desenvolvemento dos seus plans de negocio.

DATA

Inicio o 30 setembro de 2022.

DURACIÓN

3 meses.

HORARIO

Talleres grupais. Venres de 16.00 a 20.00 e sábados de 10.00 a 14.00 h.
Ver horario detallado no programa.

LUGAR

Fundación Paideia Galiza. A Escravitude, s/n, 15980 Padrón.

MODALIDADE

Semipresencial. En Galicia.

PRAZAS

Ata 21 proxectos/ideas emprendedoras.

CUSTO

Gratuíto. Proxecto cofinanciado polo Fondo Social Europeo, Ministerio de Industria, Escuela de Organización Industrial e Fundación Paideia Galiza. Colaboran os Grupos de Desenvolvemento Rural: DELOA, ASDECOMOR e Ribeira Sacra – Courel.

INFORMACIÓN

padron@paideia.es |  981 817 000.

INSCRICIÓN

INSCRICIÓN


INFORMACIÓN | Servizo de Orientación Xurídico-Laboral Gratuíto

O Excmo. Colexio Oficial de Graduados Sociais da Coruña e Ourense, solicítanos a difusión do Servizo de Orientación Xurídico-Laboral Gratuíto, promovendo así, espazos de colaboración entre as dúas institucións.

Este proxecto que se puxo en marcha no ano 2015 e que, desde entón, non fixo máis que medrar, ten como obxectivo principal ofrecer aos cidadáns un servizo orientador de calidade, absolutamente gratuíto na súa fase consultiva, nas materias nas que os Graduados Sociais somos especialistas: laboral, xurídico laboral e de seguridade social.

Este servizo é prestado polos Colexiados/as Exercentes de forma totalmente voluntaria e altruísta, mostrando desta forma, unha vez máis, o espírito de colaboración e aceptación da “Xustiza Social” á que representamos.

Achegamos cartel e tríptico, para a súa difusión, así como ligazón onde poden atopar toda a información deste servizo.

Cartel

Tríptico


EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS (ESA) – IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA DE MUROS

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS (ESA)
IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA DE MUROS

NECESITAS O TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA PORQUE…

 • QUERES PRESENTARTE A UN POSTO DE TRABALLO NO QUE O ESIXEN?
 • QUERES PRESENTARTE A UNHAS OPOSICIÓNS?
 • QUERES OBTER O CELGA 3?
 • QUERES FACER UN CICLO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL OU O BACHARELATO?
 • QUERES MELLORAR O TEU CURRÍCULO E A TÚA FORMACIÓN ACADÉMICA?

AGORA PODES CONSEGUILO CURSANDO OS MÓDULOS 3 E 4 NA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS NO IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA.

REQUISITOS DE ACCESO

 • ter 18 anos ou máis ou cumplilos antes do 31 de decembro.
 • se tes menos de 18 anos:
  • Ter cursado ensinanzas de adultos en anos anteriores
  • Ser maior de 16 anos e ter un contrato laboral que impida acudir ao centro en réxime ordinario
  • Ser deportista de alto rendemento

E CUMPRIR OS SEGUINTES REQUISITOS ACADÉMICOS

 • MÓDULO 3, ter superado algún dos seguintes cursos:
  • 2º de ESO,
  • 8º de EXB,
  • Módulo 2 de ESA,
  • Módulos obrigatorios de 1º PCPI.
 • MÓDULO 4, ter superado algún dos seguintes cursos:
  • 3º de ESO,
  • 1º de BUP ou 1º de FPI
  • Módulo 3 de ESA.

COMO É O ENSINO DE ADULTOS/AS?

No IES Plurilingüe Fontexería impártese a Educación Secundaria para Persoas Adultas (ESA) en Módulos cuadrimestrais que permiten a obtención do Título de Graduado en Secundaria, sendo o Módulo 3 (equivalente a 3º de ESO) impartido entre Setembro e Febreiro, e o Módulo 4 (equivalente a 4º de ESO) impartido entre Febreiro e Xuño.

Cada módulo organízase en tres ámbitos:

 • Comunicación (Lingua Galega, Lingua Castelá e Inglés)
 • Social (Ciencias Sociais, Xeografía e Historia)
 • Científico-Tecnolóxico (Matemáticas, Tecnoloxía e Ciencias Naturais)

ATENCIÓN AO HORARIO:

As ensinanzas de adultos impartiránse Luns e Mércores das 18:00 ás 21:45 horas, e Martes e Xoves, das 16:30 ás 20:15 (de 4 a 5 sesións diarias de 45 minutos).

SOLICITUDE DE MATRÍCULA:

Do 3 ao 17 de Xuño na secretaría do centro.
En Xaneiro ábrese un novo prazo de matrícula para o alumnado que accede directamente ao Módulo 4 (4º de ESO).

MÁIS INFORMACIÓN:

IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA – MUROS
Agra de Baño, 21 Tfnos.: 881867110, 881867108.
ies.fontexeria@edu.xunta.es
www.edu.xunta.es/centros/iesfontexeria/

Adxunto: propaganda adultos 22-23-A3.pdf


BANDO | NORMAS PARA LUMIÑOS DE SAN XOAN

NORMAS PARA LUMIÑOS DE SAN XOAN.

SOLICITUDES

– As persoas, asociacións ou comunidades que desexen realizar unha cacharela deberán presentar a solicitude no Concello de Muros, antes das 14:00 horas do día 17 de xuño de 2022, cumprimentando o modelo de solicitude e achegando a documentación.

NORMAS PARA A REALIZACIÓN DOS LUMIÑOS

1.- Non está permitido facer as laradas en PRAIAS, VÍAS PÚBLICAS, XARDÍNS OU PARQUES PÚBLICOS, en terreos forestais ou nas proximidades de masas arbóreas.

2.- As laradas ou cacharelas situaranse en lugares seguros, de tal xeito, que non exista perigo de propagación accidental ás vivendas, instalacións ou terreos próximos. Deberán ter en conta a existencia de cableado, tendidos eléctricos, etc.  Arredor da cacharela deixarase unha franxa duns 5 metros libre de calquera elemento combustible.

3.- Deberán situarse en zonas afastadas de masas arbóreas polo menos 50 mts. Os responsables deben asegurarse de contar con medios de extinción mínimos pero suficientes para o seu uso inmediato en caso de ser necesario.

4.- Non se permite a utilización de líquidos inflamables nin queimar produtos contaminantes (plásticos, pinturas, gomas, …). Tampouco se poderán queimar residuos ou restos domésticos, forestais ou agrícolas

5.- As laradas deben estar baixo vixilancia en todo momento, os responsables deberán asegurarse de que o lume queda completamente apagado.

6.-  Mediante estas normas o Concello pretende garantir a seguridade das persoas, facendo compatible a celebración dunha festa tradicional coa seguridade de todos. En todo caso, o Concello aconsella prudencia e observar as recomendacións sanitarias ao existir aínda un número importante de contaxios Covid.

As autorizacións autorgadas non eximirán en ningún caso das responsabilidades por danos e prexuízos a que houber lugar no caso de que concorrese neglixencia ou imprudencia.


ANUNCIO | Llega700 gestiona las incidencias en la recepción de la señal TDT de la banda de 700

Llega700 gestiona las incidencias en la recepción de la señal TDT causada por activación de las tecnologías de las bandas de 700 de forma gratuita para sus usuarios.

En el PDF adjunto se remite la información sobre el proceso del despliegue de la red móvil de nueva generación.

Para cualquier duda o consulta para crear incidencias o información relacionada con la nueva red móvil:

e-mail: ayuda@llega700.es

Teléfono: 900 833 999


MOITO OLLO COAS ESTAFAS!!

Dende a Garda Civil alertan dunha estafa a través dunha chamada telefónica dende números estranxeiros normalmente prefixos +44 ou 0044, na que con moita convición, se presentan como técnicos de Windows ou Microsoft, e piden facer unha serie de comprobacións no ordenador. Deste xeito acceden aos nosos ordenadores ou teléfonos coa fin de roubar chaves ou accesos a contas bancarias. Se recibides algunha chamada deste tipo COLGADE O TELÉFONO, son estafas e roubo de datos personais!


BANDO | Medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19

Mª Inés Monteagudo Romero, como alcaldesa do Concello de Muros, en base ás atribucións que me confire a lei FAGO SABER:

Que a Orde do 29 de xullo da Consellería de Sanidade, publicada no DOG 144-bis, establece a aplicación no noso concello das medidas previstas para o nivel de restrición máxima, polo tanto:

Persoas procedentes doutros territorios: obrigatoriedade de declaración segundo a procedencia (https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs).

-Limitación da permanencia de persoas ou grupos en espazos públicos ou privados: limítase a permanencia en grupos ata un máximo de 6 persoas en espazos pechados e 10 persoas en espazos abertos ou ao aire libre, sexan de uso público ou privado, agás que se trate de convivintes ou encontros exclusivamente entre persoas de dúas unidades familiares de convivencia diferente. Entre a 01:00 e as 06:00 exclusivamente persoas convivintes.

-Establecementos de hostalaría e restauración: interior ao 30%, acceso só con certificado, grupos máximo 6 persoas; exterior ao 50%, grupos máximo 10 persoas; non permitido o consumo en barra; horario de peche ao público as 23:00 h, coa opción de pechar ás 01:00 h. sempre que cumpran os requisitos do Plan de hostalaría segura (https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Hostalaria-segura). Non se poden admitir novos clientes a partir das 00:00 h.

Lecer nocturno: só servizo en terraza, para o consumo e servizo sentado na mesa, ao 50%, grupos máximo 10 persoas. Peche á 01:00h.

-Medidas de prevención específica aplicables na CAG:

-Obriga de cautela e protección, para todo os cidadáns.

-Persoas con síntomas: permanencia no domicilio e comunicalo ao seu servizo sanitario.

-Distancia de seguridade interpersoal, mínima de 1,5 mts entre non convivintes.

-Uso de máscara obrigatorio: en espazos pechados de uso público ou abertos ao público, e en espazos abertos cando non resulte posible a distancia interpersoal.

-Recoméndase o uso de máscara no caso de reunións de persoas non convivintes, así como o mantemento da distancia de seguridade e a aplicación de medidas de ventilación e hixiene.

-Limitacións de capacidade e medidas de prevención específica por sectores (https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Nivel-Restricion-Máxima).

Actividades prohibidas:

Acceso a parques, xardíns públicos e praias restrinxido entre as 00:00 h. e as 06:00 h.

Prohibido o consumo en grupo de bebidas alcohólicas na vía pública, nos parques, xardíns e prazas públicas e outros lugares de tránsito público.

Estas medidas terán efectos desde as 00:00 horas do día 31 de xullo, e serán obxecto de seguimento e avaliación continua, polo que poderán ser prorrogadas, modificadas ou levantadas pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close