CAMPAMENTOS |  Anuncio do resultado do sorteo da adxudicación extraordinaria das prazas para a segunda quincena de agosto en Esteiro.

No sorteo das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución da Alcaldía núm. 932/2022 de 1 de agosto para a adxudicación de prazas no Campamento municipal Muros Verán 2022 realizado o 8 de agosto de 2022 acordouse:

Aprobar o sorteo das prazas do Campamento municipal Muros Verán 2022 como se establece no anexo I.

ANEXO I SORTEO DAS PRAZAS CAMPAMENTO MUNICIPAL MUROS VERÁN 2022 ESTEIRO
AGOSTO (2ª quincena)

CÓDIGOS ADMITIDOS

2022/CVE001
2022/CVE002
2022/CVE003
2022/CVE004
2022/CVE005
2022/CVE006
2022/CVE007

CÓDIGO RESERVA

2022/CVE008
2022/CVE009
2022/CVE010

ANUNCIO SORTEO ESTEIRO (PDF-119 kb )


Por resolución da alcaldía núm. 932/2022 do 1 de agosto , adoptouse o seguinte acordo

Primeiro.- Abrir un novo prazo de presentación de solicitudes de catro días hábiles dende a publicación do anuncio na sede electrónica, sede.muros.gal, para cubrir as vacantes que hai na segunda quincena de agosto en Esteiro na modalidade de campamentos de verán. Se as solicitudes superasen o número de prazas estas serán adxudicadas por sorteo que se celebrará ao dia seguinte de rematar o prazo de solicitudes.

Segundo. Publicar o presente acordo na sede electrónica e na páxina web do Concello de Muros, www.muros.gal.

A solicitude de inscrición realizarase a través do seguinte enlace

https://forms.gle/ctq52Ha2SxbkUpPQ6