CULTURA | Obradoiros culturais municipais curso 2021/22

BASES DOS OBRADOIROS CULTURAIS:

1. Datos xerais

1.1.- Os OBRADOIROS CULTURAIS nos que poden preinscribirse as persoas interesadas para o curso 2021/22 son os seguintes:

OBRADOIROS CULTURAIS – CURSO 2021/22

– Esteiro: Arte floral, Bordado, Encaixe de agulla e Traballos manuais.

– Tal: Bordado, Encaixe de agulla e Traballos manuais

– Abelleira: Bordado, Encaixe de agulla e Traballos manuais.

– Torea: Traballos manuais.

– Serres: Bordado, Encaixe de agulla e Traballos manuais

– Muros: Arte floral, Bordado, Cociña, Costura, Encaixe de agulla, Fotografía, Teatro e Traballos manuais.

– Louro: Bordado, Encaixe de agulla e Traballos manuais

1.2.- Se existira moita demanda para participar nalgún obradoiro que non aparece na relación, estudarase a posibilidade de que este se constituía, na localidade na que se produza a demanda.

1.3.- As idades esixidas para participar nas actividades son:

ACTIVIDADE IDADE

Teatro nados/as no ano 2014 ou anteriores

Traballos manuais nados/as no ano 2009 ou anteriores

Arte floral, bordado, cociña, costura, fotografía e encaixe con agulla, nados/as no ano 2007 ou anteriores

2. Preinscrición (do 22 de setembro ao 5 de outubro)

2.1.- Ábrese o prazo de preinscrición do 22 de setembro ao 5 de outubro.

2.2.- Esta preinscrición formalizarase nas oficinas do Centro Cultural e Xuvenil de Muros, ou por medio do formulario Google Forms previsto para esta actividade,

Na preinscrición os/as interesados/as comprometeranse a asistir ás modalidades que prefiran e na localidade que indiquen, sempre que se poida constituír grupo.

2.3.- Constituiranse tan só os grupos de traballo que acaden unha preinscrición mínima de 10 persoas.

2.4.- Ás persoas preinscritas nas actividades que non poidan ser impartidas daráselles a opción de elixir outro grupo ou actividade.

2.5.- Os obradoiros culturais definitivamente constituídos, e os seus horarios, faranse públicos o día 8 de outubro.

3. Matrícula (do 11 ao 13 de outubro)

3.1.- Para formalizar a matrícula, as persoas preinscritas deberán consultar no Centro Cultural e Xuvenil de Muros, ou ben no teléfono 981 762294, ou por medio da páxina web do concello, a constitución dos grupos e o seu horario, e despois ingresar no nº de conta que se lle indique, unha cota de 25,00 €, do día 11 ao 13 de outubro, incluídos, que lle dará dereito a participar no obradoiro que elixira, durante a tempada.

3.2.- Se despois de formalizar a matrícula algunha persoa non puidera asistir ás clases, non terá dereito á devolución da cota nin á substitución directa por outra persoa.

3.3.- Non se poderá mudar de actividade despois de comezadas estas.

4. Prazas libres (do 18 ao 30 de outubro)

4.1.- Nos grupos que queden prazas libres poderán matricularse outras persoas do 18 ao 30 de outubro no Centro Cultural e Xuvenil de Muros.

5. Comezo das actividades

5.1.- As actividades darán comezo a partir do luns 18 de outubro.

6. Outras Condicións

6.1.- O número de persoas por grupo, duración das actividades, etc estarán suxeitas as medidas sanitarias vixentes en todo momento.


FORMULARIO DE INSCRICIÓN (Google Forms)


DEPORTES | Escolas deportivas municipais curso 2021/22

BASES DAS ESCOLAS:

1. Modalidades, lugares e idades

 • Esteiro (Pavillón Xosé Lago)
MODALIDADEANO DE NACEMENTO
Bádminton2014 ata o 2005
Baloncesto2015 ata o 2005
Fútbol sala2015 ata o 2005
Patinaxe2017 ata o 2005
Ximnasia mantemento/body tónic2005 e anos anteriores
 • Muros (Pavillón de Miraflores)
MODALIDADEANO DE NACEMENTO
Actividades predeportivas2017 e 2016
Baloncesto2015 ata 2005
Fútbol sala2015 ata 2005
Patinaxe2017 ata 2005
Ximnasia de mantemento2005 e anteriores
Iniciación ao xadrez2015 ata 2005
 • Louro
MODALIDADEANO DE NACEMENTO
Ximnasia de mantemento2005 e anteriores

2.  Prazos do procedemento

PROCEDEMENTODATAS
PreinscriciónDo 22 de setembro ata as 14.00 h do 5 de outubro
Sorteo (se fora necesario)7 de outubro ás 12.00 h
Publicación dos horarios8 de outubro
MatrículaDo 11 ao 13 de outubro
Inicio das actividades18 de outubro
Prazas vacantesA partir do 27 de outubro

3. Sorteo

No suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles en cada modalidade, realizarase o sorteo o 7 de outubro (en presenza da Secretaría municipal).

O sorteo será público e terá lugar no salón de plenos do concello, ás 12.00 h da mañá. Comunicaráselle, mediante correo electrónico, a adxudicación da praza ás persoas solicitantes.

4.  Horarios

Cada escola deportiva será dunha sesión semanal.

Os horarios faranse públicos o 8 de outubro. Estarán expostos nos taboleiros dos pavillóns, no Centro Cultural e Xuvenil de Muros, na páxina web do Concello de Muros, www.muros.gal. e na sede electrónica municipal, sede.muros.gal

Para a consulta telefónica dos horarios habilítanse os seguintes teléfonos:

 • 981 762 152 (pavillón de Miraflores)
 • 981 762 294 (Centro Cultural e Xuvenil de Muros)

5.  Prazas

 • Esteiro (Pavillón Xosé Lago)

O número de prazas para cada modalidade e lugar establécese da seguinte maneira:

MODALIDADEPRAZAS
Bádminton10
Baloncesto10
Fútbol sala20
Patinaxe20
Ximnasia mantemento/body tónic20
 • Muros (Pavillón de Miraflores)
MODALIDADEPRAZAS
Actividades predeportivas30
Baloncesto30
Fútbol sala30
Patinaxe30
Ximnasia de mantemento30
Iniciación ao xadrez20
 • Louro
MODALIDADEPRAZAS
Ximnasia de mantemento16

A adxudicación das prazas pode ser:

 • Directa, no caso de que a demanda non supere o número de prazas dispoñibles en cada modalidade.
 • Por sorteo, no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles en cada modalidade.

6.   Preinscrición: do 22 de setembro ao 5 de outubro

É persoal e intransferible. A preinscrición farase nas oficinas da Centro Cultural e Xuvenil de Muros, por medio da sede electrónica do Concello de Muros, ou cubrindo o formulario (Google Forms), do 22 de setembro ao 5 de outubro (ambos incluídos).

No caso de rexistrar para a mesma persoa máis dunha solicitude, só se terá en conta a última, anulando con esta todas as feitas con anterioridade.

7.   Matrícula: do 11 ao 13 de outubro

É persoal e intransferible. Deberase facer unha vez comprobada: a adxudicación da praza, os horarios das escolas e do/s grupo/s no que a persoa interesada solicitou a preinscrición.

O alumnado deberá aboar a cota de participación no número de conta establecido por parte do Concello de Muros.

O período de matrícula establécese do 11 ao 13 de outubro (ambos incluídos).

8.   Cota

A cota de participación será de 25,00 € anuais e deberase aboar no período de matrícula.

9.   Inicio das actividades: 18 de outubro

As actividades constituídas darán comezo a partir do 18 de outubro (luns) en función do día que lle corresponda a cada actividade.

10.   Prazas vacantes: a partir do 27 de outubro

A Concellaría de Deportes publicará na web a lista de prazas que puideran quedar libres en cada modalidade e lugar despois de resolver esta convocatoria. No caso de que existiran prazas vacantes abrirase un período de solicitude a partir do 27 de outubro.

11.   Datas

As escolas deportivas impartiranse dende o mes de outubro (18/10/2021) ata o mes de  maio do ano 2022.

12.   Requisitos

 1. Para poder asistir ás escolas deportivas é preciso:
  1. Nacer nalgún dos anos correspondentes ás diferentes quendas.
  2. Non padecer ningunha enfermidade que lle impida practicar deporte.
 2. O pai, a nai ou titor/a deberá cumprimentar a pertinente autorización de participación nos cursos.

13.   Control de asistencia

No caso de que se chegue ao 50% de faltas de asistencia o alumnado podería causar baixa na actividade, sen dereito á devolución da cota.

14.   Outros

Se houbera a suficiente demanda para constituír outra escola deportiva que non se recolle nestas bases, estudarase a posibilidade de poder incluíla, sempre que se adapte á normativa sanitaria vixente en cada momento.

Calquera circunstancia que non apareza nestas bases será tratada de maneira individual, previa solicitude da persoa interesada (así como calquera circunstancia de carácter especial que se puidera producir).


FORMULARIO DE INSCRICIÓN (Google Forms)


FORMACIÓN | Obradoiro dual de emprego “OE Portaventosa”

A Consellería de Emprego e Igualdade aprobou o desenvolvemento dun Obradoiro de Emprego a persoas desempregadas, promovido polos Concellos de Muros e Carnota, denominado “OE Portaventosa”,

Este programa mixto de emprego e formación terá unha duración de 9 meses, cunha etapa de formación en alternancia co traballo ou práctica profesional, que estará dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional.  Está previsto que este obradoiro comece a mediados do mes de outubro deste ano.

O número de alumnos/as traballadores/as será de 20.

Poderán ser beneficiarias do proxecto as persoas desempregadas que teñan solicitado na Oficina de Emprego o código de Obradoiros de Emprego.

Especialidades:

Traballos de Carpintería e Moble

 • Os alumnos realizaran operacións con equipos de mecanizado para a fabricación de elementos de carpintería e moble, axustar e embalar produtos e elementos de carpintería e moble e colaborar na súa montaxe e instalación.

Aproveitamentos Forestais

 • Os alumnos realizaran as operación precisas para o aproveitamento dos produtos forestais, manexando os equipos, as máquinas e ferramentas en condicións de seguridade e saúde, aplicando criterios de calidade e de rendabilidade económica, respetando a normativa medioambiental e de prevención de riscos laborais. Para poder participar nesta especialidade o alumno debe de ter un nivel de cualificación profesional 2, ( titulación ESO, equivalente ou superior).

Calquera persoa interesada, poderá obter máis información chamando aos seguintes números:

 • Concello de Muros:    981 826 050
 • Concello de Carnota: 981 857 217

TURISMO | Visitas guiadas polo conxunto histórico de Muros

Visitas guiadas polo casco histórico | Verán 2021

Todos os mércores de xullo e agosto ás 11.00 h realizaranse visitas guiadas polo conxunto histórico de Muros.

O punto de encontro da visita será no Curro da Praza. Aquelas persoas interesadas deberán solicitalo previamente na Oficina de Turismo situada na planta baixa do edificio do concello.

Será necesario un mínimo de 7 persoas para que se desenvolva a actividade que é de carácter gratuíto.


Todos los miércoles de julio y agosto a las 11.00 h se realizarán visitas guiadas por el casco histórico de Muros.

El punto de encuentro de la visita será en el Curro da Praza. Aquellas personas interesadas deberán solicitarlo previamente en la Oficina de Turismo situada en la planta baja del edificio del ayuntamiento.

Será necesario un mínimo de 7 personas para que se lleve a cabo la actividad que es de carácter gratuito.


TEATRO.CIRCO | TCHYMINIGAGUA. Sábado, 21 de agosto, 21.00 h

TCHYMINIGAGUA.
MUROS | CURRO DA PRAZA.
SÁBADO, 21 DE AGOSTO, 21:00 H.

Obrigado respecto ás normas sanitarias: distancia social, uso de máscara…

” Tchyminigagua desenvolven unha linguaxe teatral, acrobática e circense propia que inclúe a técnica, patentada a nivel mundial, dos zancos en patíns.”

Fundada en 1985 en Bogotá (Colombia), a Fundación Teatral Tchyminigagua persegue “traballo, coñecemento e identidade”, elaborando unha linguaxe teatral “para vivir e compartir unha misión cultural, social e política”. Un equipo humano estable formado no seo do grupo encárgase de producir as súas creacións, integrando profesionais da escritura, a dirección, a interpretación, as acrobacias, a danza ou a música que fortalecen a técnica teatral Tchyminigagua: “Forza, ritmo e enerxía, unha linguaxe acrobática, teatral e circense propia”. A súa labor artística e o seu traballo pola memoria dende o compromiso político fíxolles gañar o recoñecemento internacional, celebrando a súa dramaturxia, música, colorido ou maquillaxes e a súasúa invención, patentada a nivel mundial, dos zancos en patíns. Cultura popular de trasformación social.

ACTIVIDADES CULTURAIS | Do 10 ao 26 de agosto de 2021

ACTIVIDADES | Se a situación epidemiolóxica o permite a partir do 10 de agosto retomarase a programación cultural municipal coas seguintes actividades:

📆 10/08/2021 | 22.00 h
Cine: El Rey León
O Artón, Esteiro

📆 11/08/2021 | 22.00 h
Cine: Maléfica
San Francisco, Louro

📆 12/08/2021 | 20.00 h
Danza: Armadanzas
Praza do Mercado, Muros

📆 13/08/2021 | 21.00 h
Música: Banda Ateneo da Pobra do Caramiñal
Praza do Mercado, Muros

📆 14/08/2021 | 21.30 h
Pasacalles teatral: A muller, os oficios do mar e a repercusión no Camiño.
Muros

📆 24/08/2021 | 20.00 h
Circo: SU.MA “Ikigai”
Parque do Varadoiro, Muros

📆 25/08/2021 | 21.30 h
Cine: A galiña turuleca
San Francisco, Louro

📆 26/08/2021 | 21.30 h
Cine: O que arde
O Artón, Esteiro

INFORMACIÓN E RESERVAS: 981 762 294 ou nas oficinas do Centro Cultural e Xuvenil de Muros


FORMACIÓN | Cursos do PEL-Emprego Sustentable

Dentro do PEL-Emprego Sustentable no ámbito rural 2021-2023 da Deputación da Coruña está previsto impartir as seguintes accións formativas:

 • Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións (592 horas, 6 meses aprox., certificado de profesionalidade NIVEL 2).
 • Xestión de chamadas de Teleasistencia (460 horas, 4 meses aprox., certificado de profesionalidade NIVEL 2).
 • Dinamización Comunitaria (692 horas, 6 meses e medio aprox., certificado de profesionalidade NIVEL 3).
 • Guía de Itinerarios de Baixa e Media montaña (762 horas, 7 meses aprox., certificado de profesionalidade NIVEL 2).

DESTINATARIOS/AS. Persoas desempregadas, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, inscritas na Oficina de Emprego que lle corresponda, que acrediten o nivel académico mínimo e que amosen algunha das seguintes situacións:

 • Ter cumpridos os 16 anos de idade.
 • Estar empadroado/a en algún dos concellos do territorio do proxecto (poboación inferior a 50.000 habitantes)
 • Habitar en zonas consideradas rurais.
 • Posuír a formación esixida para o acceso ao certificado de profesionalidade. Na seguinte ligazón, poderá consultar os requisitos de acceso aos certificados de profesionalidade de NIVEL 2 e de NIVEL 3.

Pertencer a algún dos seguintes colectivos:

 • Persoas desempregadas de longa duración (PLD): en situación de desemprego durante mais de 6 meses continuos si son persoas menores de 25 anos ou durante mais de 12 meses continuos si teñen unha idade igual ou superior a 25 anos.
 • Xuventude menor de 30 anos non participante en accións do Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEJ)
 • Persoas maiores de 55 anos.
 • Persoas con certificado de discapacidade sen impedimento físico ou psíquico que lle impida o normal desenvolvemento das accións formativas e da profesión á que vai asociada esa formación.
 • Persoas inmigrantes.
 • Persoas pertencentes a minorías étnicas e comunidades marxinadas.
 • Outros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en fogares compostos dun único adulto con fillos ao seu cargo; persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia de xénero; vítimas de discriminación por orixe racial ou étnico, orientación sexual e identidade de xénero; solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e ex reclusas; perceptoras de rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar.
 • Outras persoas en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos Servizos Sociais Municipais.

DOCUMENTACIÓN:

 • Ficha de Solicitude completamente cumprimentada e asinada (pode descargalo dende a sede electrónica: https://sede.muros.gal/opencms/gl/procedimientosytramites/index.html#pel_sustentable ).
 • Documento Nacional de Identidade (DNI) ou Número de Identificación de Estranxeiros (NIE) no seu caso (non necesario se a solicitude é telemática en nome propio).
 • Certificación emitida polo SEPE de estar inscrita como persoa desempregada.
 • No caso da mocidade (menores de 30 anos), certificado de inscrición no sistema de garantía xuvenil: https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action
 • Certificado ou Volante de empadroamento.
 • Documento acreditativo ou informe emitido polos servizos sociais municipais que confirme a situación de vulnerabilidade, cando corresponda.
 • Documento de concesión de prestacións sociais e/ou económicas (RISGA, PNC, pensión contributiva, rendas activas de inserción, prestación por desemprego, subsidio por desemprego, etc.)
 • Certificado emitido polo SEPE de non figurar como beneficiario de prestación ou subsidio de desemprego.
 • Declaración responsable da persoa solicitante de non percibir rendas ou ingresos mensuais, iguais ou superiores ao 75% do IPREM vixente.
 • Acreditación das titulacións ou certificacións que permitan o acceso a certificados de profesionalidade do nivel correspondente.

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN:

 • Inscrición e presentación das solicitudes
 • Baremación de criterios de carácter xeral
 • Entrevista persoal

CENTROS NOS QUE SE IMPARTIRÁ A FORMACIÓN.  Achégase documento coa relación de centros.

PRAZO.  As persoas de Muros poderán presesentar a documentación no  servizo de orientación laboral (atención ao público presencial  luns e martes) no prazo límite indicado:

 • Atención sociosanitaria_norte  (3 edicións): 3 de setembro as  14:00 horas
 • Atención sociosanitaria_sur  (2 edicións): 13 de agosto as 14:00 horas. As persoas interesadas nesta acción formativa contacten a maior brevidade posible co servizo de orientación (orientacion.laboral@outes.gal  ou no teléfono 981 826 050)
 • Xestión de chamadas de teleasistencia (1 edición): 3 de setembro as  14:00 horas
 • Dinamización Comunitaria  (3 edicións):  3 de setembro as  14:00 horas
 • Guía por itinerarios de baixa e media montaña  (2 edicións): 17 de setembro as  14:00 horas.

BANDO | Medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19

Mª Inés Monteagudo Romero, como alcaldesa do Concello de Muros, en base ás atribucións que me confire a lei FAGO SABER:

Que a Orde do 29 de xullo da Consellería de Sanidade, publicada no DOG 144-bis, establece a aplicación no noso concello das medidas previstas para o nivel de restrición máxima, polo tanto:

Persoas procedentes doutros territorios: obrigatoriedade de declaración segundo a procedencia (https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs).

-Limitación da permanencia de persoas ou grupos en espazos públicos ou privados: limítase a permanencia en grupos ata un máximo de 6 persoas en espazos pechados e 10 persoas en espazos abertos ou ao aire libre, sexan de uso público ou privado, agás que se trate de convivintes ou encontros exclusivamente entre persoas de dúas unidades familiares de convivencia diferente. Entre a 01:00 e as 06:00 exclusivamente persoas convivintes.

-Establecementos de hostalaría e restauración: interior ao 30%, acceso só con certificado, grupos máximo 6 persoas; exterior ao 50%, grupos máximo 10 persoas; non permitido o consumo en barra; horario de peche ao público as 23:00 h, coa opción de pechar ás 01:00 h. sempre que cumpran os requisitos do Plan de hostalaría segura (https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Hostalaria-segura). Non se poden admitir novos clientes a partir das 00:00 h.

Lecer nocturno: só servizo en terraza, para o consumo e servizo sentado na mesa, ao 50%, grupos máximo 10 persoas. Peche á 01:00h.

-Medidas de prevención específica aplicables na CAG:

-Obriga de cautela e protección, para todo os cidadáns.

-Persoas con síntomas: permanencia no domicilio e comunicalo ao seu servizo sanitario.

-Distancia de seguridade interpersoal, mínima de 1,5 mts entre non convivintes.

-Uso de máscara obrigatorio: en espazos pechados de uso público ou abertos ao público, e en espazos abertos cando non resulte posible a distancia interpersoal.

-Recoméndase o uso de máscara no caso de reunións de persoas non convivintes, así como o mantemento da distancia de seguridade e a aplicación de medidas de ventilación e hixiene.

-Limitacións de capacidade e medidas de prevención específica por sectores (https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Nivel-Restricion-Máxima).

Actividades prohibidas:

Acceso a parques, xardíns públicos e praias restrinxido entre as 00:00 h. e as 06:00 h.

Prohibido o consumo en grupo de bebidas alcohólicas na vía pública, nos parques, xardíns e prazas públicas e outros lugares de tránsito público.

Estas medidas terán efectos desde as 00:00 horas do día 31 de xullo, e serán obxecto de seguimento e avaliación continua, polo que poderán ser prorrogadas, modificadas ou levantadas pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.


EMPREGO | Resultado definitivo contratación técnico/a de Sel

Anuncio definitivo do proceso de selección dun/dunha técnico/a para a atención do Centro de interpretación do patrimonio marítimo Conserveira de Sel 2021

……………………………………………


Anuncio do resultado provisional do segundo exercicio e da fase concurso de méritos para a selección dun/dunha técnico/a para atención do Centro de interpretación do patrimonio marítimo conserveira de Sel 2021

……………………………………………


Anuncio do resultado do 1º exercicio e convocatoria do 2º exercicio para a selección dun/dunha técnico/a para atención do Centro de interpretación do patrimonio marítimo conserveira de Sel 2021

……………………………………………


Anuncio da lista definitiva de persoas admitidas e excluídas para a selección dun/dunha técnico/a para atención do Centro de interpretación do patrimonio marítimo conserveira de Sel 2021

……………………………………………


Anuncio da lista provisional de persoas admitidas e excluídas, composición do tribunal e convocatoria do primeiro exercicio para a selección dun/dunha técnico/a para atención do Centro de interpretación do patrimonio marítimo conserveira de Sel 2021:

……………………………………………


CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA FO216/2021 PARA ATENCIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO PATRIMONIO MARÍTIMO CONSERVEIRA DE SEL

Publicación das bases e da convocatoria creación dunha bolsa de traballo Centro de interpretación do patrimonio marítimo conserveira de Sel:


EMPREGO | Proposta definitiva da contratación da praza de peón forestal e da bolsa de traballo APROL 2021

Anuncio coa proposta definitiva da contratación da praza de peón forestal e da bolsa de traballo APROL 2021

…………………………….


Anuncio co resultado da realización da fase de oposición e da fase concurso para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa dun/dunha peón/peoa forestal APROL 2021

…………………………….


Contratación laboral temporal a xornada completa dun/dunha peón/peoa forestal en base á subvención concedida para o fomento do emprego no medio rural e a elaboración dunha bolsa de traballo a tempo completo.


Utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estatísticos da navegación dos nosos usuarios e mellorar os nosos servizos. Se acepta ou continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close