AVISO DE CORTE NO SUBMINISTRO ELÉCTRICO

A empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. informou de que debido aos traballos de mantemento e desenrolo da rede eléctrica o próximo 18 de xullo de 2023 de 6,50 a 7,40 horas, van deixar fora de servizo unha serie de instalacións, o que pode provocar interrupcións no subministro de electricidade durante ese intervalo de tempo.

As instalacións eléctricas sometidas a descargo afecta aos seguintes lugares ou rúas:

CREO (FONTENLA, RUEIRO AS LOMBAS, RUEIRO O VALADO), parroquia de Esteiro.

Muros, 14 de xullo de 2023
A alcaldesa
María Lago Lestón.