ANUNCIO | Plan de Hostalaría Segura

Segundo a Orde do 25 de febreiro de 2021 da Consellería de Sanidade, publicada no DOG nº 38-bis, establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura, os establecementos que retomen a súa actividade deben colocar nun lugar visible carteis coa capacidade interior e exterior, e, no seu caso, a trazabilidade cun sistema de códigos.

Os/as titulares dos establecementos de hostalaría e restauración deberán obter un código QR.

Acceso á plataforma TURESPAZO
Acceso a plataforma TURESPAZO (solicitude e descarga de código QR Hostalaría Segura)

Guía rápida de uso de TURESPAZO
Guía rápida de uso de TURESPAZO 

Procedemento para a declaración responsable de aforo e trazabilidade (Cálculo de aforos e xeración de Carteis)
Procedemento para a declaración responsable de aforo e trazabilidade (Cálculo de aforos e xeración de Carteis)