AGADER 2022-2023 | Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas

PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRÍCOLAS 2022-2023

OBRA: CAMIÑO DE ACCESO A PISTA DE MIRAFLORES.
Centro directivo: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.
Promotor: Concello de Muros.
Constrúe: Excavaciones Agracastro, s.l.
Orzamento: 48.399,77 €